Knihy

Zo svojej produkcie ponúkame naším zákazníkom rôznu odbornú literatúru. Zameraná je predovšetkým na controlling a problémy spojené s ekonomikou a riadením, ale mnoho materiálov máme aj o tvorbe projektov, materiály z prezentačných vystúpení až po cyklus učebníc pre celoživotné vzdelávanie. Zverejňujeme ich postupne, ako sú spracované. Mnoho materiálu k práci môžete získať aj priamo aj na našich stránkach.

ČO PONÚKAME ZÁKAZNÍKOM

Ak máte záujem o nejakú publikáciu, postačuje sa informovať prostredníctvom e-mailu a na vaše otázky vám radi odpovieme. Zároveň je možné u nás zakúpiť aj materiály so seminárov a rôznych iných vystúpení, ktoré sme mali pre prax. Postupne ich zaradíme do našej ponuky tak, aby aj vám poslúžili k tomu, na čo boli určené. 

Katalóg kníh si môžete stiahnuť tu …

EDÍCIA CONTROLLÉRA

Pre controllérov ponúkame edíciu kníh controlléra, ktoré mu poskytnú dostatok podnetov a námetov, či riešení na zdokonalenie controllingu vo firme. Edíciu tvoria knihy Controlling – vytvárame systém controllingu vo firme, Finančný controlling, Nákladový controlling, Strategický controlling a Excel pre controllérov.

Cena edície je 80,-€ . Navyše k nej dostanete ej knihu Manažérska ekonomika.

 

 

FREE – VOĽNE DOSTUPNÉ

Voľne dostupné učebnice e-learningu pre manažérov – úroveň vzdelania Bc.:

 

Pozn.: počet sa postupne rozširuje