eShop

V našom eShope ponúkame rôzne produkty, ktoré by Vám mohli pomôcť v práci. Sú tu softvérové produkty, knihy, rôzne šablóny, prezentácie a podobné materiály, ktoré sa zaoberajú problematikou controllingu, ekonomikou, manažmentom, financiami, kalkuláciami, marketingom, riadením ľudských zdrojov, hodnotením výkonnosti či stanovením hodnoty podniku ako aj rad ďalších produktov určených k podpore ekonomiky a riadenia organizácie vrátane riadenia ľudských zdrojov. 

Controllingový systém, ktorý ponúkame patrí k najväčším a najobsiahlejším v rámci Slovenska aj Českej republiky. Originálnym a jedinečným produktom je finančný plán, ktorý je založený na vlastnom know how a umožňuje podnikom zostaviť kvalitný profesionálny finančný plán. 

Produkty sú neustále dopĺňané a inovované, tak ako prebieha vývoj v tejto vedecko-odbornej oblasti.