Ako publikovať

Príspevok, ktorý plánujete publikovať v našom časopise môžete poslať na email: dominanta@dominanta.sk. vo formáte .DOCX.  Následne bude posúdený redakčnou radou a vypracovaný recenzný posudok. V prípade, že získate dostatočný počet bodov z jednotlivých kritérií hodnotenia, bude zverejnený na webe na adrese  www.dominanta.sk.


Pokyny k spracovaniu:
Text posielajte vo formáte DOC., DOCX. Vítané je keď obrázky sú priložené v samostatných súboroch. Používať font Times Roman 12 (normálny), Times Roman Bold 16 (Nadpis 1), Times Roman Bold 14 (Nadpis 2), Times Roman Bold 12 (Nadpis 3). 

Cieľom časopisu je umožniť publikovať odborné poznatky z oblasti manažmentu, controllingu, ekonomiky, financií, riadenia ľudských zdrojov a príbuzných oblastí. Prostredníctvom časopisu chceme  poskytnúť a priblížiť slovenským podnikom, odbornej aj vedeckej praxi moderný a nezaujatý pohľad autorov na dianie v tejto oblasti. Preferujeme prakticky zamerané článkxy, ktoré podporujú zdokonaľovanie systému manažovania organizácií. Môžete posielať akýkoľvek príspevok.

Bližšie informácie získate na kontaktnej adrese: dominanta@dominanta.sk, mobil: 0903 638 082, skype peter.gallo33.