Knižnica

 
Gallo, P., Šenková, A. et al. 2017. Znalostné systémy ako cesta zvyšovania konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. Prešov: Bookman. s.174. ISBN 978-80-8165-186-1 . (prejsť na knižnú publikáciu)
Šenková A., Gallo, P., Šambronská, M. 2019. Cestovný ruch ako interdisciplinárny jav  – trendy, príležitosti a ohrozenia. Medzinárodný vedecký nekonferenčný zborník. Prešov: Dominanta, s. 300.  ISBN 978-80-967349-8-6. (prejsť na zborník)

Gallo, P., Dobrovič, J. 2015. Controlling a efektívne riadenie. Prešov: Grafotlač, s. 136. ISBN 978-80-8165-129-8. (prejsť na knižnú publikáciu)

 


Horváthová, J, Gallo, P. 1995. Manažment. Dominanta. ISBN 80-967349-03 . Kniha o manažmente, jeho histórii a funkciách. s. 147 (prejsť na knižnú publikáciu)

Gallo, P. 2000. Reinžiniering. Dominanta. Kniha s problematikou reinžnieringu a odporúčaniami ako na to. s. 37.(prejsť na knižnú publikáciu)

Gallo, J. 1996. Rétorika. Dominanta. s. 136. ISBN-80-967349-1-1. Kniha určená všetkým, ktorí chcú mať dobré rečnícke a komunikačné schopnosti. Je v nej teórie rečnenia, praktické cvičenia a ukážky rečníckych prejavov. Dôležitá súčasť práce každého, kto si chce zdokonaliť rečnícky prejav. (prejsť na knižnú publikáciu)

Habán, M., Gallo, P., Košiaľ, I. 2017. Dobrá reforma – Reforma slovenského vysokého školstva. Stratégia rozvoja slovenského vysokého školstva po roku 2020 postavená na metóde Balanced Scorecard. Vydané s podporou OZPSAV. s.37. Materiál pojednávam o modernom riadení slovenského vysokého školstva, ktoré mu umožní vrátiť samedzi krajiny s vyspelým systémom vysokoškolského vzdelávania. (prejsť na publikáciu)