Poslanie

Firma Dominanta vznikla v roku 1992. Od vtedy sa aj profesionálne venujeme poradenskej a konzultačnej činnosti. Za dobu svojej existencie sme vyškolili už niekoľko tisíc manažérov v oblasti controllingu, marketingu, ekonomiky a financií, či Excelu. Úspešne sme pomohli zaviesť systémy controllingu a strategického riadenia v niekoľko stovkách firiem, či už samotným inštalovaním vlastného systému controllingu, alebo prostredníctvom vzdelávacích akcií.

Naša firma žije so zákaziek zákazníkov. Preto na prvom mieste máme ich spokojnosť a tú chceme poskytnúť vyššiu ako ju poskytuje konkurencia. Orientáciou na cieľové skupiny a hľadaním ich potrieb si zákazníkov snažíme nielen udržať, ale aj získať nových, ktorí nám umožnia ďalej sa rozvíjať. Preto sa im snažíme poskytnúť informácie a služby na čo najvyššej úrovni, tak aby v predstihu reagovali na nové požiadavky, ktoré prídu.

V budúcnosti sa chceme sústrediť na čoraz komplexnejšiu ponuku v oblasti controllingu a s tým súvisiacich vied s podporou IT a digitálnych technológií. Naším cieľom je poskytnúť zákazníkom controlling na úrovni až malých expertných systémov s postupným prechodom na dynamické sledovanie a hlasovú komunikáciu.

Úzko spolupracujeme s praxou a controllingové systémy sme už zaviedli v mnohých spoločnostiach. Spolupráca, ktorú s týmito spoločnosťami máme, je dlhodobá, čo svedčí o vysokej spokojnosti našich zákazníkov. Do budúcnosti sa snažíme túto spokojnosť ešte zvýšiť.

Zásady našej zákazníckej politiky sú:

  • Kvalita našich služieb a produktov musí smerovať k zvyšovaniu spokojnosti zákazníkov.
  • S kvalitou poskytnúť aj odbornú a školiacu činnosť a poradenstvo.
  • Najvyššiu prioritu má vzťah vybudovaný na dôvere a dlhodobom partnerskom vzťahu tak voči zákazníkom ako aj personálu.

Ostatné prvky našej podnikovej filozofie:

  • Voči zákazníkom, dodávateľom, bankám, inštitúciám a konkurentom sa chováme a budeme chovať vždy fair.

Naším najvyšším cieľom je rozvoj a udržanie trendu s najnovšími poznatkami teórie a praxe, ktoré chceme čo najrýchlejšie transformovať do praxe.