Webináre

Máte záujem vypracovať sa na kvalitného manažéra 21. storočia. Ak áno, stránka je určená Vám a všetkých, ktorí sa chcú posunúť vo svojom rozvoji ďalej. Na stránke budú uvedené rôzne manažérske zručnosti, programy a techniky, ktoré Vás spravia dokonalejšími. Zúročené a zverejnené tu budú postupne 30 ročné skúsenosti práce v tejto oblasti či už v pozícii riaditeľa podniku, marketingového riaditeľa, controlléra, architekta riadiacich systémov, či pedagóga. Ak máte záujem, veľmi radi Vás uvítame na našich webinároch, kde Vám tieto znalosti radi odovzdáme. Stačí nás kontaktovať priamo na tel. č. +421903638082, na skype peter.gallo33, alebo prostredníctvom stránky www.mentis.sk alebo tejto stránky. Ďalšie informácie …   Viac informácií … TU

Balanced Scorecard. TERMÍN: dohodnúť individuálne – mail: dominanta@dominanta.skViac informácií … TU.
Krízový manažment a controlling – riadenie podniku v dešných krízových podmienkach. TERMÍN: dohodnúť individuálne – mail: dominanta@dominanta.sk. Viac informácií … TU
CONTROLLING V PRAXI. Systém efektívneho riadenia a plánovania na báze Key Performance Indikators KPI. TERMÍN: dohodnúť individuálne – mail: dominanta@dominanta.sk. Viac informácií … TU
Finančná a ekonomická analýza. TERMÍN: dohodnúť individuálne – mail: dominanta@dominanta.sk. Viac informácií … TU. Ukážka video.

Inovácie v organizačnej štruktúre a HR management. TERMÍN: dohodnúť individuálne – mail: dominanta@dominanta.sk. Viac informácií … TU

Analýza ekonomických výsledkov roka a ich využitie v plánoch na nové obdobie. TERMÍN: dohodnúť individuálne – mail: dominanta@dominanta.sk. Viac informácií … TU
Ekonomika pre neekonómov. TERMÍN:  dohodnúť individuálne – mail: dominanta@dominanta.sk. Viac informácií … TU
Manažment výkonnosti, KPI a personálny audit. TERMÍN: dohodnúť individuálne – mail: dominanta@dominanta.sk. Viac informácií … TU. Ukážka video.
Projektový controlling. TERMÍN: dohodnúť individuálne – mail: dominanta@dominanta.sk. Viac informácií … TU
KPI – KEY PERFORMANCE INDIKATORS A HR UKAZOVATELE. TERMÍN: dohodnúť individuálne – mail: dominanta@dominanta.sk. Viac informácií … TU
Krízový manažment v riadení firmy. TERMÍN: dohodnúť individuálne – mail: dominanta@dominanta.sk. Viac informácií … TU
Myšlienkové mapy v controllingu. TERMÍN: dohodnúť individuálne – mail: dominanta@dominanta.sk. Viac informácií … TU.
 Podnikový controlling. TERMÍN: dohodnúť individuálne – mail: dominanta@dominanta.sk. Viac informácií … TU.
CBA ANALÝZA & CVA ANALYSIS. TERMÍN: dohodnúť individuálne – mail: dominanta@dominanta.sk. Viac informácií … TU.
ZNALOSTNÝ CONTROLLING A MANAGEMENT. TERMÍN: dohodnúť individuálne – mail: dominanta@dominanta.sk. Viac informácií … TU.
EIS – SYSTÉM CONTROLLINGU. TERMÍN: dohodnúť individuálne – mail: dominanta@dominanta.sk. Viac informácií … TU.
PERSONÁLNY MANAŽMENT. TERMÍN: dohodnúť individuálne – mail: dominanta@dominanta.sk. Viac informácií … TU.
Schopnosti a imidž manažéra. TERMÍN: dohodnúť individuálne – mail: dominanta@dominanta.sk. Viac informácií … TU.
Podnikové plánovanie a controlling investícií. TERMÍN: dohodnúť individuálne – mail: dominanta@dominanta.sk. Viac informácií … TU.
Riadenie kvality EFQM, etika umelej inteligencie AI a manažérsky audit. TERMÍN: dohodnúť individuálne – mail: dominanta@dominanta.sk. Viac informácií … TU.

Viac informácií … TU. Prípadne na email: dominanta@dominanta.sk, skype: peter.gallo33 a mobil +421 903 638 082.