Video zoznam

Prehľad video prednášok a webinárov pre štúdium, prax a celoživotné vzdelávanie.

YOUTUBETémaWebinár, predmet, prednášajúci
Video pre hodnotenie efektívnosti projektu pomocou NPV, IRR a rentabilitu projektu. Návod ako vytvoriť ekonomický prepočet projektu, navrhnúť tabuľky a prepočítať ukazovatele.Viac na stránke Video.
Excel - podmiené formátovanie v controllingu (Conditional formatting ). Na príklade finančnej analýzy je ukázaný postup podmieneného formátovania, ktorý vyfarbí riadky, ktoré nespĺňajú dané kritérium a vykazujú odchýlky od plánovaných, resp. optimálnych hodnôt.Viac na stránke Excel.
Krízové plánovanie a krízový manažment. Video ukazuje postup ako zaviesť krízový manažment a riešiť krízové situácie v organizáciách (podnikoch).Viac na stránke Excel
Krízový manažment a krízový controlling. Video ukazuje návod, ako sa v súčasnosti v organizáciách pripraviť na zhoršovanie ekonomickej situácie, sledovať ohniská krízy, tvoriť krízové plány a riešiť krízové situácie.Viac na stránke Excel
Hodnotenie výkonnosti projektov metódou získanej hodnoty - Earned Value.Viac na stránke Excel
Testovanie hypotéz pomocou Chi-kvadrátu s výstupným formátom Dashboardu.Viac na stránke Excel
Testovanie hypotéz - posúdenie normality (F-test), testovanie hypotézy (t-Test) a posúdenie sily vzťahu (Pearsonov test).Viac na stránke Excel
Hodnotenie efektívnosti projektuViac na stránke Programy a Štúdium
Controlling a princípy jeho fungovania. Video objasňuje obsah controllingu a postup tvorby riadiaceho panelu controllingu na báze finančného, nákladového a strategického controllingu a Balanced Scorecard.Viac na stránke Programy
Marketing Management -
Komplexný model riadenia hotelového podniku
Viac na stránke Programy
Kalkulácie úplných nákladov metódou percentuálnej prirážky réžieViac na stránke Programy
Interpretácia finančných ukazovateľovWebinár. Viac na stránke Webináre.
Finančné riadenie a finančné plánovanieWebinár. Viac na stránke Webináre.
Manažment výkonnosti podniku a jednotlivca z pohľadu Human ResourcesWebinár. Viac na stránke Webináre.


Tvorba sytémov strategického riadenia - časť 1
LINK: Prejsť na video
Strategický manažment.
Doc. Ing. Peter Gallo, CSc.

Tvorba sytémov strategického riadenia - časť 2
LINK: Prejsť na video
Strategický manažment.
Doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
Projekty a tvorba projektov.
LINK: Prejsť na video
Tvorba projektov cestovného ruchu.
Doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
Reporting a dashboardy.
LINK: Prejsť na video
Manažérske inovácie v turizme.
Doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
Prehľad metód manažérskeho rozhodovania.
LINK: Prejsť na video
Manažérske rozhodovanie.
Doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
Metóda nákladov a úžitkov.
LINK: Prejsť na video
Manažérske rozhodovanie.
Doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
CBA analýza a postup hodnotenia.
LINK: Prejsť na video
Manažérske rozhodovanie.
Doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
Balanced Scorecard. Hodnotenie výkonnosti organizácie.
LINK: Prejsť na video
Strategický manažment.
Doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
Myšlienkové mapy. Influečný diagram.
LINK: Prejsť na video
Manažérske rozhodovanie.
Doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
Finančné plánovanie v systéme EIS 5.0.
LINK: Prejsť na video
Finančný controlling.
Strategický manažment.
Doc. Ing. Peter Gallo, CSc.