O časopise

Vítame Vás na stránkach nášho vedeckého časopisu CONTROLLING A FINANČNO – MANAŽÉRSKE TEÓRIE V PRAXI. Polaním časopisu je publikovať a oboznámiť našich čitateľov s najnovšími alebo veľmi významnými poznatkami z problematiky controllingu, manažmentu, financií, ekonomiky, riadenia ľudských zdrojov, marketingu a ďalších tematických okruhov vychádzajúcich z názvu časopisu.

Záznam stránky je súčasťou  celosvetovej databázy ISSN spravovanej Medzinárodným centrom ISSN v Paríži 
www.issn.org.

Vedecká rada:

 • Prof. Ing. Adriana Csikosová, PhD.
 • Prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.
 • Prof. Ing. Nora Štangová, CSc.
 • Doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
 • Doc. PhDr. Ján Mojdis, CSc.
 • PhDr. Daniela Hrehová, PhD., MBA,
 • Ing. Vladimír Homoľa
 • Ing. Miroslav Babinský

Redaktorská rada:

 • Doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
 • Ing. Vladimír Homoľa
 • Ing. Miroslav Babinský

Vydavateľstvo: DOMINANTA Prešov
Kontakt: dominanta@dominanta.sk
Mobil:
0903 638 082, Skype: peter.gallo33