Controlling A-Z

Naučíme Vás, ako si vybudovať vlastný controllingový systém, reporting, dashboardy a všetko, čo k tomu potrebujete. Radi Vám odovzdáme naše know how, aby ste ho mohli využiť pre rozvoj svojich manažérskych schopností a zručnosti. Dokážete to aj z práce či domu, stačí si objednať naše 2-3 hodinové stretnutia prostredníctvom skype peter.gallo33 a vybrať tému. Z nižšie zvolených tém si zložíte vlastnú poznatkovú základňu, ktorá Vám bude pomáhať celý život. 

Postup štúdia:

 1. Vyberte si jednu z nižšie uvedených tém.
 2. Zašlite objednávku s témou a časom, v ktorom sa chcete venovať štúdiu na mail dominanta@dominanta.sk. Uveďte 2-3 termíny, aby sme sa vedeli časovo zladiť. 
 3. Uhraďte prvú platbu 50,-€ a môžeme začať. Ďalšie témy už pre registrovaného účastníka vzdelávania budú 40,-€ za zvolenú tému. V prípade, že si zvolíte alebo absolvujete viac ako 10 tém, cena sa opäť zníži na 30,-€
 4. Na skype vyhľadajte adresu peter.gallo33 a pošlite správu pre získanie kontaktu a môžete sa začať vzdelávať. 
 5. Témy si môžete voliť podľa svojich požiadaviek a potrieb v množstve ako potrebujete. Každá jedna vzdelávacia téma trvá 2-3 hod. 
 6. V prípade, že sa zúčastníte viac ako 5 tém obdržíte certifikát controlléra s vyznačením problematiky, ktorú ste študovali.

TÉMY VZDELÁVANIA:

 1. Controlling a systémy controllingu. Ako vytvoriť dokonalý controllingový systém.
 2. Finančný controlling a interpretácia finančných ukazovateľov.
 3. Tvorba finančného plánu podniku.
 4. Analýza firiem pomocou výsledovky a súvahy pre manažérov a vedúcich pracovníkov.
 5. Rozbor výsledkov firmy na základe indexu podnikateľa.
 6. Vytvorenie systému finančného controllingu.
 7. Vytvorenie systému nákladového controllingu.
 8. Vytvorenie systému Balanced Scorecard.
 9. Vytvorenie systému HR Scorecard.
 10. Tvorba KPI – kľúčových indikátorov výkonnosti.
 11. Stanovenie hodnoty podniku metódou DFCF a iným vhodnými metódami.
 12. Zavedenie systému nákladového controllingu na báze manažérskej výsledovky.
 13. Zostavenie marketingového plánu.
 14. Ako správne vykalkulovať cenu – UVN kalkulácie a kalkulácie neúplných nákladov.
 15. Procesné kalkulácie – postup tvorby kalkulácií ABC.
 16. Stanovenie hodnoty podniku.
 17. Manažérska inventúra zamestnancov v organizačnej štruktúre.
 18. Hodnotenie výkonnosti zamestnancov.