Výukový program KPI

Výukový program KPI (kľúčové ukazovatele výkonnosti- Key Performance Indikators) Vám pomôže na základe videonávodov efektívne vytvoriť sústavu KPI pre organizáciu, v ktorej pracujete. Tvorba KPI vychádza zo znalostí získaných v praxi ako aj štúdiom vedeckých poznatkov a odbornej literatúry. KPI predstavujú moderný nástroj riadenia a pri ich tvorbe platia určité zákaonitosti, ktoré je potrebné dodržať.

Začíname

 • Čo všetko je potrebné poznať o KPI.
 • V ktorom mieste začať tvoriť KPI.
 • Kauzálne súvislosti medzi jednotlivými KPI.
 • Ako sa menia KPI podľa stupňa riadenia.
 • Tvorba KPI pre vrcholové riadenie organizácie.
 • Tvorba KPI na nižších stupňoch riadenia.
 • Koľko KPI má mať ten ktorý pracovník.
 • Ako a kedy sa vyhodnocuje plnenie KPI.
 • Čo to je strategická mapa a strategické ciele.
 • Strategické ciele a KPI, metriky a výpočty.
 • Interpretácia KPI na vrcholovej úrovni.
 • Ako zistiť a vytvoriť KPI v jednotlivých organizačných jednotkách.
 • Prečo je potrebný controlling ku tvorbe a vyhodnocovanie KPI.
 • ……

Ďalšie otázky a okruhy budú postupne dodávané, tak ako budú jednotlivé znalosti spracované do videonávodu.