Profesionálny controllér

Ak chcete byť úspešný controllér, potrebujete ku svojej práci tie správne nástroje. Ich prehľad aj s odporúčaniami nájdete nižšie. Za potrebný nástroj pre controlling odporúčame mať celý controllingový systém zložený z modulov finančný, nákladový a strategický controlling. Nižšie uvádzame najnovšie nástroje controllingu, ktoré by mali manažéri, controlléri, finanční riaditelia, ekonómovia, alebo vedúci na rôznych stupňoch riadenia používať vo svojej praxi. Výborné je, keď sa to naučia všetci, ktorých baví táto problematika a budú to využívať aj v procese celoživotného vzdelávania a digitalizácie procesov.

 

FINANČNÝ PLÁN S AI.Program umožňuje tvoriť a prepdovedať budúcnosť firmy na obdobie 8 rokov dopredu. Je vytvorený tak, že vložením výsledovky a súvahy, napr. z Indexu podnikatela alebo Finstat za obdobie 5 rokov vytvorí trendy z minulosti do budúcnosti a dokáže ich modelovať a prepdovedať finančné výsledky.


EXPERT V NÁKLADOVOM CONTROLLINGU. Chcete byť expertom v nákladovom controllingu? Pozrite si nasledovné video a absolvujte vzdelávací program z tejto oblasti. Dozviete sa s akými zdrojmi pracuje nákladový controlling, ako si vytvoriť najlepšie databázy a zostaviť systém controllingu rozpočtu, krycích príspevkov, ako vytvoriť manažérske výsledovky a ich interpretovať. Zároveň sa naučíte tvoriť rozpočtový systém a manažérske rozpočty. A nakoniec budete vedieť kalkulovať metódou UVN a percentom réžie, vytvárať procesné a manažérske kalkulácie. Viac informácií o programe a vzdelávaní vrátane ceny získate na adrese dominanta@dominanta.sk.


FINANČNÝ ROZBOR A PREDIKCIE VÝVOJA. Tento nástorj controllingu umožňuje na základe dokumentov výsledovka a súvaha urobiť kompletný finančný rozbor firmy vrátane zobrazenie ukazovateľov KPI v niekoľkých úrovnich. Urobí finančnú analýzy, predikcie vývoja, vývoj ziskovosti a výkonnosti podniku vrátane výpočtu jeho hodnoty.

VIDEO