Dominanta
Controlling
Scorecard
eis
eBooks
Mobil: 0903 638 082                                   e-mail: dominanta@dominanta.sk
HOME Vzdelávanie eShop Referencie
Knihy
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Stránky o controllingu, ekonomike, financiách, manažmente a marketingu.
____________________________________________________________________
Autor stránok:
doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
© Dominanta 2019
Controlling je výborný nástroj pre efektívne riadenie organizácie smerom k úspechu.Od svojho vzniku zmenil nielen teóriu o ekonomike a riadení organizácií, ale aj štýl ich riadenia a vypracoval sa na samostatnú vednú disciplínu, ktorá ma veľké uplatnenie v praxi.

  Na našich stránkach Vám preto ponúkame mnoho zaujímavých vecí a postrehov z tejto oblasti a námetov, ako ich využiť v praxi. Ďalej tu nájdete rôzne programy, semináre, poradenstvo, skúsenosti a mnoho iných podnetných informácií k vašej práci či štúdiu. Túto stránku môžete brať ako nástroj controllingu, ktorý Vám pomôže vo Vašej každodennej práci.

Ponúkame semináre:
◙ CONTROLLING 2020. Ponúkame čitateľom a  všetkým záujemcom originálny seminár Controlling 2020, kde budeme bilancovať  výsledky našiej 25 ročnej praxe v tejto oblasti a ukážeme súčasné potreby a nástroje controllingu a ich rozvoj do budúcnosti. Odporúčame každému, koho zaujíma problematika controllingu, riadenia výkonnosti firmy a úspech. Seminárov z tejto oblasti je už mnoho, ale málokto ho 20 rokov zavádza do firiem a súčasne robí poradenstvo a vzdelávanie. Ponúkame maximálnu kvalitu aj príjemné odborné zážitky.

Termín: 22.-23.5.2020
◙ Miesto konania: Hotel Átrium, Nový Smokovec - Vysoké Tatry.
◙ Seminár vedie: Doc. Ing. Peter Gallo, CSc. viac...
◙ Dĺžka trvania seminára je od 9,00 hod. do 16,00 hod.
◙ Max. počet účastníkov: 10, prví traja účastníci majú zľavu 10%
◙ Cena: 329,- €, súčasťou seminára je bónus v podobe  
   programu EIS12 k danej tématike.
◙ Prihlásiť sa môžete na dominanta@dominanta.sk, alebo 
   telefonicky na č. t. 0903 638 082.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Nové publikácie v eShope 
 
    Do našej internetovej ponuky sme priložili nový materiál (prezentácia s formátom .PPTX) z oblasti bankového controllingu - Riadenie nákladov v bankách s ohľadom na informačno-komunikačné technológie.


    Druhou zaujímavou publikáciou vo formáte elektronickej knihy je publikácia Excel a grafy. Táto publikácia Vás oboznámi s novými postupmi v práci s grafmi a ich tvorbou. Budete prekvapení, čo všetko sa grafmi dá robiť a ako sa dajú upravovať. Zahŕňa problematiku od vytvorenia grafu, formátovania cez rôzne typy grafov až po ich tvorbu prostredníctvom makier. Odporúčame všetkým controllórom, ktorí chcú byť v tvorbe grafov excelentní.
naklady

excel
________________________________________________________________________________________________________________________________
eBooks - Elektronická knižnica
 Ako novinku si môžete prehliadnuť prvé tituly z našej novej elektronickej knižnice. Odporúčame si ale po kliknutí na odkaz eBOOKS - elektronická knižnica prečítať aj textovú časť, ktorú sme vložili na úvod, aby ste získali bližšiu predstavu o tom, ako taká elektronická knižnica funguje. Jej výhody oceníte aj vtedy, keď ako východiskový prehliadač máte GOOGLE. To ale neznamená, že nemôžete používať prehliadače ako EXPLORER, FIREFOX , OPERA, SAFARI či SEEMONKEY. Najlepšie výsledky sme ale dosiahli práve na tomto prehliadači.
ikt
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Elektronické kníhkupectvo

   U nás si tiež môžete zakúpiť literatúru z oblasti controllingu a s tým spojených iných odborných okruhov. Vpravo sú uvedené tituly, ktoré ponúkame k dnešnému dňu.
   Viac nájdete na stránke knihy, alebo v našom elektronickom obchode e-shop.
  
 Ak chcete vedieť viac, kontaktujte na mailom  dominanta@dominanta.sk alebo na tel. čísle 0903 638 082.

 Postačuje zaslať objednávku vo forme mailu, kde Vám potvrdíme, kedy a kde Vám budú knihy dodané. Knihy posielame na dobierku. Elektronickú publikáciu môžete získať ihneď, ako bude prečítaná objednávka, resp. v priebehu hodiny po jej zaplatení. Knihy v tlačenej podobe obdržíte na dobierku v priebehu jedného alebo dvoch týždňov podľa stavu zásob na sklade.

Ponúkame nasledovné tituly v rámci edície controllingu:


◙ Horváthová,J.:Podnikový controlling.Dominanta 2006,s.205
◙ Horváthová,J.:Finančný controlling.Dominanta 2006,s.136
◙ Gallo-Horváthová.:Nákl. controlling. Dominanta 2006,s.133
◙ Gallo, P.:Strategický controlling.Dominanta 2006,s.91
◙ Gallo, P.: Manažérska ekonomika. Dominanta 2006,str.345
◙ Gallo, P.:Excel2007 pre controllérov.Dominanta 2008,str.189
◙ Gallo, P.:Balanced Scorecard.Dominanta 2009,str.203
◙ Gallo, P.: Implementovanie procesnej kalkulácie do firmy.
    Dominanta 2010,str.81
◙ Gallo, P.:Excel2010.Dominanta 2020
◙ Gallo, P.:Power Pivot pre Excel.Dominanta 2011
◙ Gallo, P.:Excel a makrá.Dominanta 2011
knihy
Ak chcete viac, pozrite náš rýchly e-SHOP.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Certifikované štúdium controllingu

 Aj v tomto roku ako po iné roky ponúkame certifikované štúdium controllingu v v oblastiach Podnikový controlling, Finančný controlling, Nákladový controlling a Strategický controlling. Ako novinku môžete od tohto roka u náš študovať aj Procesný controlling a Balanced Scorecard.
 Štúdium zahajujeme, ak je prihlásený minimálny počet uchádzačov 3, ktorí môžu byť aj z jednej firmy. Po jeho úspešnom absolvovaní udeľujeme certifikát v controllingu akreditovaný MŠ SR.
 Štúdium je možné organizovať v ktoromkoľvek meste na Slovensku, ak sa nájde dostatočný počet záujemcov. Zoznam študentov, ktorí u nás študovali, je uvedený na stránke Študenti.
   O kvalite štúdia svedčí spokojnosť našich študentov, čo náležite prejavia už počas štúdia. Štúdiom získate nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické skúsenosti a vypočujete si prednášky lektorov z praxe.  

  Prihlásiť sa môžete kedykoľvek buď telefonicky na č. t. 0903 638 082, alebo mailom na dominanta@dominanta.sk.
  My Vás zaregistrujeme a oznámime, kedy je začiatok štúdia. K štúdiu obdržíte literatúru a programové vybavenie pre controlling, ktorého musíte časť aj vytvoriť a rozvíjať. (Viac o štúdiu ...).
   Študovať môžete buď formou e-learningu (diaľkovo) alebo v skupinách na jednotlivých controllingových worshopoch. Pri e-learningu študujete individuálne podľa pokynov lektora. Nie je to obmedzené ani počtom účastníkov ani časovo.

Akreditované máme toto štúdium:

◙ Kontroling - 400/160 hod. - ako celok všetky moduly
◙ Podnikový kontroling - 40/16 hod.
◙ Finančný kontroling - 40/16 hod.
◙ Nákladový kontroling - 40/16 hod.
◙ Strategický systém merania a riadenia výkon. - 40/16 hod.
◙ Procesný kontroling - 40/16 hod.
◙ Manažérska ekonomika - 40/16 hod.
◙ Riadenie firmy - 40/16 hod.
◙ Excel v práci kontroléra a manažéra - 40/16 hod.
◙ Hotelový kontroling - 40/16 hod.
◙ Účtovníctvo pre manažérov - 40/16 hod.

MIND MAP - MYŠLIENKOVÉ MAPY V CONTROLLINGU

    Controlling sa za dobu svojej existencie rozrástol do pomerne veľkých oblastí a tak mnohí manažéri strácajú súvislosti s jeho využitím a najmä hľadaním a interpretáciou údajov.  Tvorba myšlienkových máp v controllingu sa postupne stáva  základom fungovania controllingových systémov. Iste i vy by ste radi postrehli nielen znalosti o tejto problematike ale ja súvislosti a tu sa tieto nástroje stávajú najlepším riešením. Sú o to cennejšie, že sú jedným z manažérskych nástrojov pre rozhodovanie.

   Ak sa rozhodnete premeniť svoj controlling, ponúkame Vám firemné školenia v tejto oblasti v trvaní jeden deň, kedy dokážete zmeniť celé svoje myslenie a budete pracovať oveľa efektívnejšie ako doposiaľ. Inovácie sú najlepší prostriedok ako sa posunúť ďalej. Pre zaujímavosť - špeciálnym prípadom myšlienkovej mapy je tabuľka Balanced Scorecard. Množstvo myšlienkových máp je aj na našich stránkach. Umenie je naučiť sa ich tvoriť ap oužívať v dennej praxi.
Mind Map

Tip:
Odporúčame to každému, ktorý sa podieľa na riadení, ekonomike, tvorbe reportingov, projektov a pod. Nepoznáme nič lepšie ako je pracovať systémom myšlienkových máp.  Kto to zvládol, vysoko ocení tento spôsob práce a myslenia. 
Controllingový kalkulačný systém EIS

 Controllingový kalkulačný systém je súčasťou našho controllingového systému EIS. Je to v podstate manažérsky a ekonomický nástroj na sledovanie nákladov na produkty a zákazníkov. Zahŕňa niekoľko úrovní kalkulácií a to:

UVN kalkulácie vytvorené percentuálnou prirážkou,
UVN kalkulácie vytvorené perc. prirážkou ku každému produktu zvlášť,
manažérske kalkulácie s krycími príspevkami,
kalkulácie neúplných nákladov založené na metóde CVP analýzy a bode zvratu
ABC kalkulácie  operatívny model vychádzajúci z transformácie druhových nákladov,
cenotvorba a cenová politika - návrh cien produktov na základe ekonomických prepočtov.
  Výborným zdrojom dát pre tieto kalkulácie je napr. systém SAP. Ak vytvoríte tabuľky v požadovanej štruktúre, prípadne zostavíte aj plány, môžete si vybudovať aktívny kalkulačný controllingový systém na báze plánovaných a skutočných kalkulácií. Pri doplnení plánu predaja je možné sledovať nákladovosť až po úroveň zákazníka.

  Výborným riešením je vytvoriť si aj portólio produktov a zákazníkov na základe metódy BCG (otázniky, hviezdy, kravy a psi).

  Súčasťou kalkulácie je aj cenotvorba a návrh a prepočet cien marketingovými metódami. Rozširuje to obzor poznania a controllingových analýz aj ako podporu kalkulácií a controllingu marketingovými nástrojmi.

Viac sa dočítate na stránke KALKULACIE, tiež v texte nižšie pri controllingovom systéme EIS.
index_kalk1
naklady

Dôležité:
Je potrebné si uvedomiť, že tu ide z 80% o zmenu myslenia (Gallo, 2010). Je ťažké sa naučiť takto myslieť a mnoho firiem ešte stále myslí v tendenciách druhové členenie nákladov a nie koľko ma ktorá práca stojí.
KALKULÁCIE A PROCESNÉ RIADENIE NÁKLADOV

 Návod a trocha teórie ako si vybudovať procesné kalkulácie vo firme. Je zaujímavé, akými rôznymi spôsobmi to môžu manažéri využiť. Tu je niekoľko príkladov:
1 - zaviesť komplexný systém riadenia procesných nákladov - zdĺhavé ale presné.
2 - Urobiť si strategický model v priebehu dvoch dní - menej presné, ale pre riadenie postačuje.
3 - Vyrobiť si jednoduchý systém na báze výsledovky - veľmi nepresné, ale upozorní, že niečo nie je vo firme v poriadku. Dá sa s tým ale o mnoho viac.
   Na obrázku vidíte potenciály zlepšenia v oblasti procesných nákladov. Optimalizácia je založená na princípoch Procesného sledovania nákladov a ich transformácií. V e-shope Vám ponúkame program na zostavenie procesných nákladov aj s návodom a takisto aj publikáciu, ktorá Vám pomôže pochopiť podstatu. Ak chcete porozumieť danej problematike a myslieť procesne, skúste navštíviť dobrý seminár s touto problematikou.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
DOKONALE FUNGUJÚCI CONTROLLING

 Je to téma, ktorá by mala zaujať každého, kto chce mať dobrý a inovovaný controlling. Na trhu je mnoho controllingových systémov, ale sú postačujúce pre firmu? Táto téma i semináre na túto tému by vám mali dať odpoveď ako funguje taký dokonalý controlling a čo všetko by mal obsahovať. Účasťou na našom seminári s touto tématikou môžete potom získať návod, ale aj programové nástroje, ktoré vám napomôžu taký dokonalý controlling vybudovať.

 Čiže ak sa povie dokonale fungujúci controlling, tak by to už nemal byť len finančný a nákladový controlling, ale aj controlling procesný a strategický podporený znalostným manažmentom pre oblasť controllingu. Ako ho vytvoriť, ak ho udržiavať, kedy a čo inovovať, to všetko je cieľom takého controllingu.

 Dokonale fungujúci controlling je téma, ktorá by mala neustále zaujímať nielen controllérov ale aj manažérov na všetkých stupňoch riadenia. Všetky tieto veci sú integrované do nášho inovovaného controllingového systému EIS2011 a podporené seminármi z tejto oblasti.

   Ako najnovšiu novinku v tejto oblasti sme sa rozhodli ponúknuť controllingový systém EIS ako samostatný modulový systém, ktorý si z našich stránok môže získať každý, kto ho potrebuje. Niektoré jeho časti sú už v e-Shope. Pripravuje sa na to ale osobitná stránka.
controlling

Tip:
Za 20 rokov našej controllingovej praxe ako najpružnejší a najlepší controllingový nástroj považujeme Excel. Jeho verzia Excel 2010 s doplnkom Power Pivot, je to najlepšie, čo dnes v tejto problematike poznáme. S prepojením na moderné IKT - mobil, tablet, je veľmi silný manažérsky nástroj pre riadenie.

  Pre tých, ktorí ovládajú Excel sme pripravili nové rozširujúce semináre o Exceli a to Excel a makrá, Excel a Power Pivot a Excel pre pokročilých II.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
nákladovost

Tip:
Zabudujte si citlivostné analýzy a riadenie rizík do riadenia firmy. Citlivosť nákladov na vplyvy prostredia je veľmi veľká a je vhodné vedieť ako pôsobí na firmu a aký majú dopad. Odporúčame na to formuláre pre krízové riadenie aj v oblasti nákladov.
STRATEGICKÉ RIADENIE ZISKOVOSTI A NÁKLADOVOSTI

   Pohľady na riadenie ziskovosti a nákladovosti sa postupne menia, tak ako sa mení aj ekonomická situácia v Eurozóne, politika a ekonomika štátu a ako si to vyžaduje riešenie v čase krízy. Zisk zostáva i naďalej jednou z najdôležitejších kategórií úspechu. Preto firmy zdokonaľujú svoje systémy riadenia nákladov a tým aj zisku a pristupuje k tomuto aj problematika rizík v tejto zaujímavej oblasti.

   Riadenie rizík v oblasti nákladov sa stáva jednou so zaujímavých tém, pre ktorou stoja controlléri. Základom pre vyhodnotenia už nie sú len klasické reportingové tabuľky, ale aj komplexné rozbory citlivosti zisku na zmenu nákladov. Citlivostná analýza sa tu stáva významným nástrojom riadenia, ktorá môže upozorniť na možné budúce problémy. Tu manažéri vidia kam by mali smerovať ich rozhodnutia a tu môžu sledovať aj vývoj vonkajších faktorov, ktoré majú značný vplyv na ziskovosť podniku. To je i novinka, ktorú aplikujeme v našom systéme EIS ale aj téma, ktorou sa chceme zaoberať na našich stránkach.

  V tejto oblasti ponúkame seminár  Strategický controlling nákladov, ktorý bude 12.-13.11.2011 v Hoteli Átrium vo Vysokých Tatrách. Pripravujeme aj publikáciu a programovú podporu.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Balanced Scorecard

  Balanced Scorecard je systém riadenia, ktorý môže osloviť celý rad organizácií, ktoré hľadajú cesty čo ďalej a chcú zvýšiť svoju výkonnosť. Je to vlastne odpoveď na risk manažment. Stačí sa túto metódu naučiť správne používať a vedieť ju vytvoriť a implementovať. Potom už stačí mať len ľudí, schopných to zvládnuť a ste na ceste k úspechu.
   Pohľady na BSC sa ale rôznia. Mnohí ho chápu ako software a preto je týmto spôsobom aj veľmi často používaný a ponúkaný. Skúsenosť však poukazuje na to, že aj strategická mapa zavesená na stene môže niekedy pôsobiť viac, ako dokonalý systém, do ktorého sa len málokto pozrie, ale neustále ho zahlcuje novými a novými dátami. Strategická mapa na stene môže byť najkrajší obraz, ktorý firma má.
  Dobrý program pre Balanced Scorecard sa dá vytvoriť už v Exceli. Tak to robí väčšina firiem a sú spokojní. Stačí poznať myšlienkové mapy a vedieť pracovať s objektami v Exceli (viď obr. vpravo).
BSC

Tip:
Umením dneška už nie je len vedieť zostaviť túto mapu a použiť ju v riadení, ale aj previazať ciele s nákladmi, ktoré ciele vyvolávajú a vedieť ich ovplyvňovať. Zaužívalsa názov Strategické riadenie nákladov alebo Strategicky orientované manažérske účtovníctvo. V prepojením na KAIZEN sa stáva silným nástrojom riadenia (Gallo, 2011)
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Projektový controlling 

  Informácie o tom, v čom vám môže napomôcť projektový controlling a prečo je to dôležité sú ešte rôzne a problematika nie je dostatočne jednotná v tomto výklade. Téma zaznamenala minulý rok najväčší záujem najmä z dôvodu tvorby projektov pre Eurofondy. S tým ale vznikol problém, ako ich zaznamenať a sledovať najmä po nákladovej stránke, akú metodiku používať, ako to majú robiť subjekty orientované podnikateľsky a ako nepodnikateľsky orientované subjekty. Väčšinu týchto informácií získate na kurzoch ktoré robíme s agentúrou J&T manažment a s agentúrou Mentis. Veľa informácií nájdete aj v našom e-Shope a najnovšie pripravujeme dve novinky a to publikáciu Projektový controlling a šablóny v Exceli na tvorbu a hodnotenie projektov a štúdií uskutočniteľnosti. Našim cieľom je poskytnúť komplexné informácie. Tu je niekoľko ukážok z prezentácie Projektový controlling:
Projektový controlling
___________________________________________________________________________________________________________
CONTROLLING ROZBORY A ANALÝZY PREZENTÁCIE MANAGEMENT
Finančný controlling
Nákladový controlling
Strategický controlling
Finančné riadenie
Postavenie firmy
Hotelový controlling
Marketingový controlling
Finančná analýza
Kalkulácie
Predikcie
Reportingová mapa
Osobnosť controlléra
Výročná správa
Marketing a odbyt
Prezentácie, reporting
Controlling a IFRS
Dynamický controlling
Excel 2007
Reporting po novom
Moderný controlling
Projektové riadenie
Plánovanie
Odmeňovanie
Hodnotenie
    výkonnosti

Riadenie firmy 
Management rizík
Controllingový systém
Nové trendy controllingu   
Znalostný controlling
Moderné riadenie firmy
Value Based Management
Balanced Scorecard
Controllingový systém
Controlling 21. storočí
Interpretácia finan.
    ukazovateľov

Controlling v krízovom
   manažmente
obr

ŠTÚDIUM CONTROLLINGU NA INTERNETE

e-learning na webe

    Ak si chcete vyskúšať moderný systém e-learningového štúdia v controllingu postačí ak sa prihlásite mailom na adrese  dominanta@dominanta.sk  alebo na t. č. 0903 638 082. Štúdium prostredníctvom internetu môžete začať aj okamžite.

Študovať môžete predmety:

   ◙ Podnikový controlling
   ◙ Finančný controlling
   ◙ Nákladový controlling
   ◙ Strategický controlling
   ◙ Procesný controlling (riadenie ziskovosti a nákladovosti)
ebook
_______________________________________________________________________________________________________________________________
eis Prezentácia controllingového systému EIS4-2011

  Controlling bez dobrého nástroja neplní svoju úlohu. Takže ani seba lepšie know-how vo vedomostiach controlléra, či ekonóma alebo manažéra nedokáže plniť svoju funkciu, kým nebude nástroj, ktorý mu to umožní. Opačne to platí tiež, je zbytočné kupovať akýkoľvek controllingový nástroj, keď nemáte potrebné vedomosti z tejto oblasti. Netreba si to pomýliť s tézou niektorých ekonómov "veď sú to len tabuľky", alebo lepšie "veď sú to len excelovské tabuľky". Nie je to pravda, ale to obyčajne zistia, keď je už neskoro.
   Controllingový systém EIS sme implementovali už v mnohých firmách na Slovensku. Obsahuje všetky reporty, ktoré by dobrý controlling mal mať. Je tu zakomponovaný finančný a nákladový controlling, systém Balanced Scorecard pre riadenie výkonnosti firmy, procesný controlling, benchmarking a mnoho ďalších vecí, ktoré Vám napomôžu v riadení firmy. Obzvlášť cenným je program pre finančné plánovanie, ktorý môžete získať aj priamo cez na rýchly e-Shop.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Personálny controlling - Hodnotenie výkonnosti

 Personálny controlling je nová oblasť controllingu, ktorá neustále nadobúda na význame. Firmy zaujíma riadenie a plánovanie ľudských zdrojov, akých ľudí a koho má vo firme a koho by potrebovali. Je to množstvo námetov a nápadov, ktoré napomôžu firme k lepším výsledkom, k vyššej konkurencieschopnosti či k dosiahnutiu úspechu, ktorý je dnes tak potrebný asi pre každého, koho zaujíma perspektívna budúcnosť. Tu je niekoľko myšlienkových máp ako úvod do personálneho controllingu. - Mind MAP Personálny controlling.
Personálny
              controlling
_______________________________________________________________________________________________________________________________
produktivita
Tip: Pre zlepšenie produktivity vo firme je vhodné použiť metodiku KAIZEN a odsledovať pokrok v tejto oblasti môžete práve pomocou nástrojov controllingu.
Produktivita v controllingu

    Veľmi zaujímavá oblasť, ktorá sa dotýka celej organizácie. Controlling tu môže zohrať veľmi významnú úlohu. Preto pohľad na produktivitu očami controllingu je veľmi dôležitý.
 
  Z toho dôvodu aj my sme rozšírili nielen seminárnu činnosť ale aj náš controllingový systém EIS o modul Produktivita, kde sa dajú sumárne sledovať závislosti a ukazovatele týkajúce sa produktivity i nájsť možnosti jej rastu.

  Tejto téme sa budeme aj troška viac venovať na našich stránkach, aby ste i u nás našli pre vás cenné informácie -  MIND MAP PRODUKTIVITA a taktiež pripravujeme seminár KAIZEN - CONTROLLING a zvyšovanie výkonnosti firmy.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Tvorba strategického plánu

Ak chcete mať v poriadku reportingový systém organizácie a úspešne napredovať mali by ste mať vypracovaný strategický plán. V podstate ho má každá organizácia alebo firma, ale je na mieste otázku: Je vypracovaný strategický plán správne? Má mať práve takúto štruktúru? Máme skúsenosti dokonca aj zo zahraničia, že keď sme videli strategický plán, mnohokrát mal len formu písaného dokumentu na 5-6 strán a skoro v každom boli vymenované silné a slabé stránky, niektoré mali definované aj príležitosti a ohrozenia, či strategické ciele. Keď sme si predstavili, že podľa neho by sa mala riadiť firma, alebo nejaká iná inštitúcia, mali sme vôbec pochybnosti, či sa to dá. Vo väčšine prípadov tam chýbali kompetencie, zodpovednosti, časové termíny a pod. Preto sme sa rozhodli vytvoriť stránku k tejto problematike, pretože aj na internete sú poznatky z tejto oblasti dosť stručné a nejasné.

Viac na stránke Tvorba strategického plánu a jeho obsah
STRATEGICKÝ PLÁN - Štruktúra a obsah

1. Zhrnutie.
2. Poslanie organizácie / firmy.
3. SWOT analýza.
4. Faktory úspešnosti organizácie /firmy.
5. Profil organizácie / firmy.
6. Záujmové skupiny a ciele.
7. Vízia.
8. Strategická mapa.
9. Tabuľka cieľov, termíny, zodpovednosti.
10. Monitoring a vyhodnocovanie.
11. Krížová tabuľka ciele a procesy.
12. Záverečné zhodnotenie a návrhy.

Takto vidíme štruktúru kvalitného strategického plánu dnes. Je iná a viac by mala odpovedať dobe, v ktorej žijeme.________________________________________________________ © Dominanta 2011 __________________________________________________