KPI a Controlling

Chcete zistiť ako dobre Vám funguje podnik? Chceli by ste, aby Váš podnik bol úspešný? Či by ste chceli byť dobrý manažér a vedieť tajomstvá, prečo sú niektorí manažéri dobrí a niektorým sa nedarí?

Tajomstvo je jednoduché: Porozumejte podstate riadenia a to zvlášť:

 • Ako funguje finančné riadenie podniku? Je to príležitosť ako pochopiť procesy, ktoré prebiehajú v každej organizácii a sú založené na peňažných tokoch.
 • Kto sú vaši zákazníci a aké produkty im ponúkate? Bez zákazníkov nie sú tržby a preto podnik, ktorý ich nemá zaniká. Ak však nemáte zákazníkom čo ponúknuť, vzniká problém. Kvalitné produktové portfólio je zárukou úspechu u zákazníka.
 • Viete to vyrobiť alebo ponúknuť službu tak, aby boli zákazníci spokojní? Ak im máte čo ponúknuť, ale neviete to optimálne vyrobiť alebo dodať, vznikajú problémy vo vnútri podniku, ktoré musíte riešiť. Je to v podstate jednoduché: Všetko vyrobte na prvýkrát a kvalitne. Službu poskytnite dokonale a tiež  kvalitne. Myslite na to, že zle nastavené procesy zvyšujú náklady.
 • Máte zamestnancov, ktorí sú schopní to realizovať? Bez spokojných a kvalitných zamestnancov to dosiahnete veľmi ťažko. Hodnotenie kvality výkonu je zárukou budúceho úspechu, preto používajte KPIs 3-5 na jedného zamestnanca, 15-20 na podnik.

K úspešnému riadeniu podniku Vám postačuje poznať tri KPI a to:

 • jeho ziskovosť vyjadrenú ukazovateľom ROA – rentabilita majetku,
 • jeho likviditu vyjadrenú ukazovateľom celkovej likvidity,
 • jeho zadlženosť vyjadrenú ukazovateľom celková zadlženosť.

Aké hodnoty by mali mať tieto ukazovatele, aby ste sa mohli považovať za úspešný podnik:

 • ROA – 10 až 30%
 • celková likvidita medzi 1,5 až 2,5
 • zadlženosť medzi 40 až 60%.

Na základe dlhoročných skúseností môežme povedať, že ak máte:

 • ROA = 12%
 • celkovú likviditu = 2,2
 • celkovú zadlženosť = 56%

ste úspešný podnik. Ak tieto hodnoty nemáte vašou prvou úlohou je naplánovať budúcnosť tak, aby ste ich v priebehu 3 až 5 rokov dosiahli. Kde však začať? Súčasná kríza z pandémie to ukázala jasne. Tu je sled krokov, ktoré je potrebné vykonať v podstate v každom podniku, či organizácii:

 1. Prehodnotiť poslanie (misiu).
 2. Stanoviť víziu na 4-5 rokov.
 3. Zostaviť strategickú mapu a navrhnúť strategické ciele, ktoré Vám pomôžu naplniť poslanie a víziu.
 4. Zostaviť tabuľku BSC ako dashboard pre riadenie výkonnosti podniku zameraného do budúcnosti pomocou KPIs.
 5. Implementovať to do riadenia podniku (organizácie) a na mesačnej báze pravidelne aktualizovať.
 6. Zožente si kvalitného controlléra, ktorý ju bude aktualizovať a upozorňovať Vás na odchýlky, pričom navrhne aj riešenia.

V riadení používate nasledovný controllingový cyklus: