Odborné pohľady

Na tejto stránke sú postupne uvádzané jednotlivé odborné pohľady na rôzne problémy súvisiace s manažmentom a controllingom. Zoznam je doplňovaný priebežne a slúži ku vzdelávaniu manažérov.

BALANCED SCORECARD

  • Balanced Scorecard model–  podstata systému riadenia výkonnosti organizácia, schématický model BSC s podsystémami.

BENCHMARKING

CONTROLLING

MANAŽMENT VÝKONNOSTI

  • Value Based Management – teória riadenia hodnoty firmy a ekonomická pridaná hodnota (Economic Vae Aded).
  • Odmeňovanie –  odmeňovanie ako dôležitá kategória v hodnotení výkonnosti pracovníkov.

MARKETINGOVÝ CONTROLLING A MARKETING

NÁKLADOVÝ CONTROLLING

  • Kalkulácie – porovnanie kalkulácie úplných nákladov a procesnej kalkulácie.
  • Procesné riadenie nákladov – objasnenie podstaty a postupu tvorby procesných nákladov vrátane úpravy účtovných výkazov.

PROGRAMY PRE CONTROLLING

  • Programy EIS – prehľad niekoľkých programov systému pre riadenie výkonnosti EIS..