Test čestnosti a charakteru ľudí

V tomto príspevku Vám chceme ukázať, ako je možno zistiť charakterové a osobnostné črty a či ste skutočne čestný človek a nakoľko percent spĺňate tento parameter. Zdrojový článok nájdete na internetovej adrese TU. Maximálna hodnota v otázke testu je 10 bodov, minimálna je 0. Skúste ohodnotiť seba, alebo človeka, ktorého poznáte a zistíte, či je skutočne čestný a kde sú vaše, alebo jeho slabé stránky, ktoré si môžete zlepšiť. Príklad testu aj s otázkami je zobrazený na obrázku. Vysvetlenie jednotlivých otázok je pod obrázkom. Zdrojové informácie, na základe ktorých bol článok spracovaný nájdete na stránke Silasvedomia.sk,

Program si môžete stiahnut TU ….

Hodnotené charakterové osobnostné črty týchto ľudí (manažérov):

 1. Vážia si čas druhých. Čestní ľudia si vážia svoj vlastný čas a z toho dôvodu si vážia čas aj druhých ľudí. Čestní ľudia si dobre uvedomujú, že všetci máme mnoho aj iných povinností, a preto sa budú snažiť nás nezdržiavať.
  Ak im svoj čas ale venujú, je pravdepodobné, že sa za to poďakujú.
 2. Slová uznania vyslovia vždy tomu, kto si ich zaslúži. Čestní ľudia si nikdy nenárokujú uznanie za niečo, o čo sa nezaslúžili. Naopak, chcú aby uznanie šlo tomu, komu naozaj patrí. Ak im napríklad pomôžete s nejakou prácou, je takmer isté, že spomenú vaše meno, čím v očiach druhých získame uznanie.
 3. Sú autentickí. Čestní ľudia nemajú žiadnu skrytú tvár alebo dve tváre a nevedú žiaden dvojitý život. Nikdy ich nepristihnete klamať či podvádzať.
 4. Sú vždy čestní. Niekto, kto je naozaj čestný, je čestný za každých okolností. Takýto človek nemá potrebu klamať a považuje za dôležité, aby všetko, čo chce v živote dosiahnuť, dosiahol čestným spôsobom.
 5. Nikdy nikoho nevyužívajú. Čestní ľudia nikdy nebudú patriť k tým, ktorí využívajú niekoho iného. Robia to práve naopak. Čestní ľudia majú potešenie z toho, keď môžu niekomu pomôcť postaviť sa na vlastné nohy alebo keď niekomu pomôžu pri dosahovaní jeho cieľa. Pre čestného človeka je nemysliteľné, aby od druhých žiadal nad rámec toho, čo sa patrí.
 6. Nikdy sa nehádajú s niekým, kto má iný názor. Ak v rozhovore dôjde ku kolízii názorov či konfliktu, čestní ľudia budú v rozhovore pokračovať diplomatickým spôsobom alebo na odlišný názor nebudú reagovať nijako. Nikoho nemožno nútiť hádať sa o niečom úplne absurdnom a v prípade čestných ľudí sa nám to nepodarí už vôbec. Túto vlastnosť môžeme bezpochyby zaradiť medzi úctyhodné charakterové črty čestných ľudí.
 7. Čestní ľudia sú vždy a takmer s každým zhovievaví. Čestní ľudia si na druhých všímajú najmä to dobré. Táto ich vlastnosť zrejme pramení z ich presvedčenia, že nie sú sami a na svete musí byť veľa podobne čestných ľudí ako sú oni.
  To však tiež znamená, že ak začneme čestných ľudí príliš využívať, vylúčia nás zo svojho okruhu.
 8. Vedia okamžite vycítiť, keď sa niekto trápi. Čestní ľudia majú silnú intuíciu, vďaka ktorej vedia rýchlo rozpoznať, že niečo nie je v poriadku. Ak sme na dne, pochopia to na prvý pohľad. Tiež je pravdepodobné, že sa pokúsia urobiť, čo je v ich moci, aby vám pomohli sa odraziť zo dna.
 9. Každému dôverujú. Čestní ľudia považujú každé jedno naše slovo za pravdu, až kým sa neukáže, že to tak nie je. To zároveň znamená, že neznášajú klamstvá. Ak ich teda niekedy oklameme, musíme počítať s tým, že nám už asi nikdy nebudú znova veriť.
 10. Vždy sa ospravedlnia ako prví. Ak sa čestní ľudia nejakým spôsobom nezachovali k niekomu celkom správne, prídu a ospravedlnia sa ako prví.  Vedia si priznať svoju chybu, a potom sa vždy snažia uviesť veci do poriadku.
 11. Sú skromní. Čestní ľudia si občas neuvedomujú, že si ich druhí veľmi vážia. Konajú mnoho dobra a z toho dôvodu sú aj veľmi žiadaní, no niekedy zabúdajú na to, že to tak je. Preto im to občas treba aj pripomenúť.
 12. Ak môžu, tak vždy pomôžu. Čestní ľudia vždy pomáhajú druhým. Keď sa dozvedia, že niekomu v živote pomohli, vždy z toho majú veľkú radosť. Dáva to ich životu zmysel.
 13. Vždy sú láskaví k niekomu, kto to práve potrebuje. Prejavenie vľúdnosti a láskavosti vie robiť naozaj divy. Keď na niekom vidno, že by potreboval trochu povzbudenia, čestní ľudia mu ho vždy dajú. Čestní ľudia dokážu zlepšiť deň takmer každému.
   Záver
  Ak patríte medzi čestných ľudí, vďaka vám za všetko, čo pre tento svet robíte. Práve čestní ľudia významne menia spoločnosť k lepšiemu. Sú preto pre spoločnosť veľmi dôležití. 
   Zdroj: Silavedomia.sk zo dňa 13.4.2022
  https://silavedomia.sk/13-charakterovych-osobnostnych-crt-skutocne-cestnych-ludi/

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *