Kontakt

Doc. Ing. Peter Gallo, CSc. – Dominanta

  • IČO: 32 938 683
  • DIČ: 1020972062
  • Email: dominanta@dominanta.sk
  • Mobil: +421 903 638 082
  • Skype: peter.gallo33

Predmet činnosti:

  • Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti riadenia, ekonomiky, financií a marketingu. 
  • Preferovaná oblasť záujmu CONTROLLING a všetko o ňom odborne,  vrátane vedecko-výskumnej a vývojovej činnosti. Písanie publikácie z tejto oblasti a publikovanie vo svetových vydavateľstvách, vlastný vedecko-odborný časopis o problematike controllingu a finančno-manažérskych teórií a ich implementácie do praxi. 
  • Vývoj programových aplikácií z oblasti controllingu.
  • Tvorba systémov riadenia, zvlášť strategického riadenia a vývoj a zavádzanie Balanced Scorecard.
  • Vytváranie a implementácia systémov hodnotenia výkonnosti organizácie a pracovníkov.

Viac o autorovi …