Video

Výpočet NPV, IRR a rentability projektu. Video ukazuje postup ako prepočítať efektívnosť projektu, vypočítať pomocou Excelu čistú súčasnú hodnotu projektu NPV, rentabilitu projektu z NPV a vnútorného výnosového percenta IRR. Zárveň ukazuje ako správne zostaviť tabuľku … Čítať ďalej Video