Tiráž

Posledná aktualizácia dňa 27.5.2019. Stránka sa aktualizuje min. raz za mesiac.
Periodicita časopisu je 2x ročne.
 
Vydavateľstvo:  DOMINANTA Prešov
Kontakt: dominanta@dominanta.sk, Mobil: 0903 638 082 
 
Vedecká rada:
Prof. Ing. Adriana Csikosová, PhD.
Prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.
Prof. Ing. Nora Štangová, CSc.
Ing. Vladimír Homoľa
Ing. Miroslav Babinský
 
Redaktorská rada: 
Doc. Ing. Peter Gallo, CSc., www.dominanta.sk
 Ing. Miroslav Babinský – EZAT, www.agroturizmusslovakia.sk
Ing. Vladimír Homoľa, www.onlinevzdelavanie.com
 
Citačná norma:
PRIEZVISKO. M. 2018. Názov článku. In Controlling a finančno-manažérske teórie v praxi. Ročník 2019, číslo 1.  Prešov: Dominanta. ISSN 1339-5335

Kontaktná adresa pre publikovanie: dominanta@dominanta.sk

TITUL