O nás

VÍTAME VÁS NA NAŠICH STRÁNKACH. Nájdete na nich  všetko o controllingu, čo by Vás mohlo zaujímať a čo by Vás mohlo posunúť ďalej. Sú tu články, publikácie, software, prezentácie, semináre, návody na riešenia problémov z oblasti controllingu, ekonomiky, finančného riadenia,  manažmentu, turizmu, informačných systémov, marketingu a veľa Excelu. Stránka je stále aktualizovaná a pridávajú sa do nej nové informácie, znalosti aj múdrosti, ktoré sme získali 30 ročnou praxou v tejto oblasti. 

Súčasťou stránky je vedecko-odborný časopis CONTROLLING A FINANČNO – MANAŽÉRSKE TEÓRIE V PRAXI, kde sa snažíme publikovať zaujímavé veci v tejto oblasti. Môžete si tu preštudovať odborné témy a vedecké články z danej oblasti, ale aj prispieť k tvorbe jeho obsahu. Poslaním časopisu je poskytnúť organizáciám a jednotlivcom moderné poznatky z tejto oblasti, ktoré by im pomohli zdokonaliť riadenie, rozšíriť vedomosti a taktiež napomôcť rozvoju vedy a výskumu z tejto oblasti.